Ombilda utrymmen

Att ombilda utrymmen är en avgörande förmåga i all stadsförnyelse. Stadsförnyelse utvecklas att göra ett samhälle hållbart, där människor trivs i och har en känsla av tillhörighet, vilket för dem samman för att skapa de bästa framtidsförutsättningarna. Det är en kontinuerlig och långsiktig process av dialog mellan olika intressenter, strategisk vision och planering. Denna modul syftar också till att visa betydelsen och möjligheter av utnyttjande och ombildande av tomma ytor och industriarv för den framtida utvecklingen av städer.

Vi utmanar dig att ta itu med följande övningar, dokumentera dem och om du känner för att dela innehåll på sociala medier kan du gärna göra det genom att använda följande hashtags: #regenerationchallenges #acric

Vad tjänar jag på det?
  • Jag kommer att förstå vikten av individuellt deltagande i den offentliga sfärens beslutsprocess;
  • Jag kommer att inse vikten av historien och de kollektiva minnena för den framtida vitaliseringen av ett område;
  • Jag kan nämna möjligheter för tomma utrymmen och industrimonumentens betydelse för städernas kulturarv;
  • Jag kommer att undersöka industrimonument eller omgivningar med tomma ytor och jag kommer att utveckla kreativa framtida lösningar för dem;
  • Jag kommer att bemästra färdigheter och självförtroende för att delta i revitaliseringsbeslut;
  • Jag kommer att stimulera min egen visionsförmåga och en gemensam delad vision;

Framtidsvision

Framtidsvisioner hjälper till att sätta upp mål och vidta åtgärder. I den här övningen kommer vi att stimulera dina föreställningsförmåga att generera en gemensam delad vision eller en idé/plan för den kommande tiden på en speciell plats i ditt samhälle.

Vad lär jag mig?

  • Teamwork & social förmåga
  • Samhällsengagemang   

Vad behöver jag?

För personligt möte:

Instruktioner

Finns det några tomma, övergivna byggnader eller utomhusutrymmen i din stad? Välj en av dina preferenser, läs först dessa instruktioner och ta dig an denna utmaning och börja föreställa dig en annan verklighet för den, så detaljerad som möjligt.

Du kommer att guidas igenom en dagdrömsupplevelse. Använd hörlurar eller headset för att hjälpa dig att fördjupa dig i annan verklighet. Spela upp den här videon

eller någon annan som du väljer som du kanske tycker är avkopplande och inspirerande och ladda sedan ner instruktionerna och läs dem innan du börjar.

Vad är dina tankar?

Vad är den här platsens dolda potential enligt din åsikt?

Kunde du få insikt och klarhet om platsen?

Anser du att dina visioner kan betraktas som en utgångspunkt  för deltagande samhällsplanering?

Känner du dig mer stärkt, självsäker och hoppfull inför framtiden med den här övningen?

Dela med dig av din kunskap och visa upp din stads industriella arv på sociala medier.