En känsla för detaljer och stil

Känsla för detaljer och stil och tolka byggnader. Steg och tips för att se "mer än vad ögat kan se" för att spåra stadens själ och identitet. Alla byggnader kan uppskattas till form och innehåll oberoende av deras ålder eller historiska värde. Därför är en bra idé att börja med att observera och beskriva byggnadens fysiska egenskaper och karaktär och sedan fundera kring dess innebörd, arkitektens avsikter och viktigast av allt hur byggnaden får dig att må. "Bra" tolkningar kan vara mer eller mindre rimliga, övertygande, upplysande och informativa och få oss att reflektera över oss själva, se världen, de andra och oss själva i "nya ögon". Låt byggnader frigöra din fantasi!

Vi utvecklar en terminologi runt att läsa byggnader. Textur, detaljer, geometri, tecken och symboler, färg, struktur, kontraster, konst och dekoration, funktion och tjänster, positiv/negativ, skala, ljus, atmosfär, olika former; rundad, fyrkantig, platt, vågig, hård, mjuk. En solig dag på den gröna landsbygden eller en regnig, mörk höstmorgon på väg till jobbet kan framkalla olika känslor, material: trä, jord, lera, tegel, marmor, granit, kalksten, sandsten och skiffer, betong, plast, glas. Det är vad känsla för detaljer och stil handlar om.

Vad tjänar jag på det?

Du kommer att kunna säga att:

 • Jag kan inte bara passivt läsa staden; jag kan också skriva staden!
 • Jag kan beskriva en byggnad för någon som aldrig har sett den.
 • Jag kommer att känna hur en specifik byggnad kan relateras till mig och mitt liv.

Analysera och beskriva byggnader

Denna aktivitet erbjuder dig sätt att förstå en byggnad (vilken byggnad som helst) genom att göra en visuell eller skriftlig beskrivning. Kan du beskriva den här byggnaden med bilder eller ord för någon som aldrig har sett den? Avsluta aktiviteten med att göra en skiss / filmklipp / dikt / blogg / vlogg / sång om hur du uppfattar byggnaden!

Dekoration och ljus

Vad lär jag mig? 

 • att "läsa" byggnader
 • grammatik och ordförråd
 • kreativitet
 • självreflektion

Vad behöver jag?

 • En valfri stadsbyggnad
 • En av följande enheter: surfplatta eller smarttelefon
 • Skissblock eller anteckningsblock
 • Kritor, akvarellfärger
 • Fantasi
 • Använd det medföljande arbetsbladet

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

Varför valde du denna byggnad?

Varför valde du detta uttrycksformat?

Vad har du lärt dig om dig själv under processen?

Art and colour

What will I learn? 

 • to “read” buildings
 • grammar and vocabulary
 • creativity
 • self-reflection

What will I need?

 • A city building of your choice
 • One of the following devices: Tablet or smartphone
 • Sketch pad or note pad
 • Crayons, watercolour paints
 • Imagination
 • Make use of the worksheets provided

Download Worksheet Here

What are your thoughts?

Why did you choose this building?
Why did you choose this format of expression?
What have you learnt about yourself during the process?

Textur och form

Vad lär jag mig? 

 • att "läsa" byggnader
 • grammatik och ordförråd
 • kreativitet
 • självreflektion

Vad behöver jag?

 • En valfri stadsbyggnad
 • En av följande enheter: surfplatta eller smarttelefon
 • Skissblock eller anteckningsblock
 • Kritor, akvarellfärger
 • Fantasi
 • Använd det medföljande arbetsbladet

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

Varför valde du denna byggnad?

Varför valde du detta uttrycksformat?

Vad har du lärt dig om dig själv under processen?

Funktion

Vad lär jag mig? 

 • att "läsa" byggnader
 • grammatik och ordförråd
 • kreativitet
 • självreflektion

Vad behöver jag?

 • En valfri stadsbyggnad
 • En av följande enheter: surfplatta eller smarttelefon
 • Skissblock eller anteckningsblock
 • Kritor, akvarellfärger
 • Fantasi
 • Använd det medföljande arbetsbladet

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

Varför valde du denna byggnad?

Varför valde du detta uttrycksformat?

Vad har du lärt dig om dig själv under processen?

Skala

Vad lär jag mig? 

 • att “läsa” byggnader
 • grammatik och ordförråd
 • kreativitet
 • självreflektion

Vad behöver jag?

 • En valfri byggnad i stadsmiljö
 • En av följande enheter: Surfplatta eller smarttelefon
 • Skissblock eller anteckningsbok
 • Färgkritor, akvarellfärger
 • Fantasi
 • Använda bifogade arbetsblad

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

Varför valde du denna byggnad?

Varför valde du detta uttrycksformat?

Vad har du lärt dig om dig själv under processen?

Material och luft

Vad lär jag mig? 

 • att "läsa" byggnader
 • grammatik och ordförråd
 • kreativitet
 • självreflektion

Vad behöver jag?

 • En valfri stadsbyggnad
 • En av följande enheter: surfplatta eller smartphone
 • Skissblock eller anteckningsblock
 • Kritor, akvarellfärger
 • Fantasi
 • Använd det medföljande arbetsbladet

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

Varför valde du denna byggnad?

Varför valde du detta uttrycksformat?

Vad har du lärt dig om dig själv under processen?

Konst och färg

Vad lär jag mig? 

 • att "läsa" byggnader
 • grammatik och ordförråd
 • kreativitet
 • självreflektion

Vad behöver jag?

 • En valfri stadsbyggnad
 • En av följande enheter: surfplatta eller smarttelefon
 • Skissblock eller anteckningsblock
 • Kritor, akvarellfärger
 • Fantasi
 • Använd det medföljande arbetsbladet

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

Varför valde du denna byggnad?

Varför valde du detta uttrycksformat?

Vad har du lärt dig om dig själv under processen?

Struktur

Vad lär jag mig? 

 • att “läsa” byggnader
 • grammatik och ordförråd
 • kreativitet
 • självreflektion

Vad behöver jag?

 • En valfri byggnad i stadsmiljö
 • En av följande enheter: Surfplatta eller smarttelefon
 • Skissblock eller anteckningsbok
 • Färgkritor, akvarellfärger
 • Fantasi
 • Använda det bifogade arbetsbladet

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

Varför valde du den här byggnaden?

Varför valde du detta uttrycksformat?

Vad har du lärt dig om dig själv under processen?