Arbeta, spela, leva

Covid-19-pandemin har belyst vikten av mänskliga relationer i våra samhällen och hur dessa är sammanlänkade. Du kan utveckla ditt samhälle genom att vara aktivt delaktig i att stödja initiativ. Varje liten åtgärd kommer att gynna samhället. Historiskt sett har stadsmiljön erkänts som en viktig faktor för hälsa och välbefinnande (gentemot föroreningar, sjukdomar, överbefolkning). Nu beaktas även effekterna av den fysiska stadsmiljön på hälsa och välbefinnande. För att förbättra samhällets välmående måste alla dess komponenter tas upp: arbete, fritid och möte. Denna modul kommer att belysa några övningar som gör det möjligt för samhället att engagera sig och ge tips om hur man kan förbättra hälsa och välbefinnande för invånarna.

Vad tjänar jag på det?
 • Jag kommer att identifiera nyckelfrågor i samhället;
 • Jag kommer att stödja lokala företag för att främja samhällets välbefinnande;
 • Jag kommer att öka utbyten i samhället, inklusive utbyten mellan generationerna;
 • Jag kommer att utveckla samhällsbaserade aktiviteter.

Vad är på gång i min stad?

Denna aktivitet syftar till att skapa en online-enkät för att identifiera de största bristerna när det gäller bekvämligheter i din stad och för att identifiera vad som är huvudfrågorna för invånarna relaterade till arbete, fritid, affärer och tjänster. 

Vad lär jag mig?

 • Kommunikation
 • Samhällsengagemang
 • Digital kommunikation
 • Medling

Vad behöver jag?

Dator, laptop eller smarttelefon/surfplatta, internetuppkoppling;

Titta på Google Forms handledningen

Ladda ner instruktionerna

Gatubibliotek

Gatubiblioteket strävar efter att ge fri tillgång till böcker eller kulturmaterial för alla. Den här typen av bibliotek är ett öppet kulturrum och ska placeras på en plats där så många som möjligt kommer att lägga märke till det.

Genom att anta denna utmaning kommer du att skapa en kulturell plats som är tillgänglig för alla medlemmar i samhället, individuellt eller tillsammans med andra, tillhandahålla kultur för alla genom böcker eller kulturföremål, nätverka med medlemmar i ditt samhälle och uppmuntra dem att engagera sig både som leverantörer och användare av detta kulturella utrymme .

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Samhällsengagemeng
 • Flexibilitet/anpassningsförmåga
 • Digital kommunication

Vad behöver jag?

 1. Återanvänt material eller möbler; 
 2. Internetåtkomst till dator, bärbar dator eller smarttelefon/surfplatta;
 3. Internet är packat med online-resurser som gör det möjligt att bygga ett gatubibliotek:
  https://www.bhg.com.au/build-a-street-library

Ladda ner instruktionerna

Dela historier

Den här övningen kommer att uppmuntra samhällsmedlemmar att dela med sig av sina minnen/berättelser/upplevelser. Du kommer att förstärka lokala röster och främja dialog mellan generationerna och öka kulturell medvetenhet.

Vad lär jag mig?

 • Kommunikation
 • Samhällsengagemang
 • Flexibilitet/anpassningsförmåga
 • Digital kommunikation
 • Medlande

Vad behöver jag?

 1. Dator, laptop eller smarttelefon/surfplatta med interneruppkoppling;
 2. Audio/video spelare, anteckningsblock och penna
 3. Beroende på det slutliga formatet du kan använda:
  1. E-portfölj: Padlet,Smore,Artsepts
  2. Presentation: Canva,
  3. Kreativt skrivande: Wordart
  4. Serier: Pixton
  5. Blogggar: Wix

Ladda ner instruktionerna

Tänk lokalt! Shoppa lokalt!

Denna aktivitet syftar till att främja den lokala ekonomin genom att stödja lokala butiker. För att göra det kommer vi att skapa en skräddarsydd digital karta inklusive lokala företag.

Vad lär jag mig?

 • Kommunikation
 • Samhällsengagemang
 • Digital kommunikation

Vad behöver jag?

 1. Internetuppkoppling,
 2. Dator, laptop eller smarttelefon/surfplatta
 3. App: uMap : http://umap.openstreetmap.fr/en/
 4. Handbok för uMap:
Ladda ner instruktionerna

Kvartersfest!

En kvartersfest är ett effektivt sätt att bygga samhällsband. Dess syfte är att njuta av musik, mat, samtal, spel eller dans för att lära känna andra. Du kommer att bygga social sammanhållning inklusive mellangenerationell och interkulturell delning och skapa en ny mötesplats som gynnar samhället.

Vad lär jag mig?

 • Teamwork och social förmåga
 • Kommunikation
 • Samhällsengagemang
 • Medlande

Vad behöver jag?

 1. Dator, laptop or smarttelefon/surfplatta med internetuppkoppling;
 2. Möbler, mat, etc…
 3. Någon app för att sprida evenemanget (valfritt):
  1. E-portfölj: Padlet, Smore, Artsepts
  2. Presentation: Canva,
  3. Kreativt skrivande: Wordart
  4. Serier: Pixton
Ladda ner instruktionerna

Autofotografi

Denna aktivitet tillämpar en deltagande metod som kallas "autofotografering". Det handlar om att ta bilder av problem och potentiella lösningar på dem. Genom att implementera det kommer du att uppmuntra samhällsmedlemmar att upptäcka och identifiera problem och potentiella lösningar och främja samhällets välbefinnande.

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Teamwork & social förmåga
 • Samhällsengagemang
 • Digital kommunikation

Vad behöver jag?

 1. Dator med internet;
 2. Kameror (om möjligt);
 3. Några appar för agt förbättra ditt resultat (valfritt)
  1. E-portfölj: Padlet,Smore,Artsepts
  2. Presentation: Canva,
  3. Kreativt skrivande: Wordart
  4. Serier: Pixton
  5. Bloggar: Wix

Ladda ner instruktionerna