Hårda och mjuka uppdelningar av städerna

Varje stad har sina egna unika egenskaper. Varje stad har sina hårdvaru- och mjukvaruindelningar oavsett om de uppfattas eller inte uppfattas:

 • Fysiska indelningar - murar, floder, stigar, sjöar, kulturminnen, bergssidor eller havet.
 • Socioekonomiska uppdelningar - vissa områden med olika utvecklingsegenskaper som bebos av sociala grupper eller klasser [underutvecklade områden, arbetarklasskvarter, utvecklade områden, medelklasskvarter etc.]
 • Etniska och religiösa uppdelningar - vissa områden bebos huvudsakligen av medlemmar av olika etniska eller/och religiösa grupper [t.ex. traditionella.]
 • Judiskt grannskap, protestantiska eller katolska grannskap, China-town, etc.]
 • Indelningar per verksamhet - kommersiella områden, turistområden, kulturområden, fritidsområden, pendlingszoner mm.
 • Indelningar per känslor - säkra zoner eller farozoner enligt en persons uppfattning om ett visst område.
Vad tjänar jag på det?
 • Jag kommer att lära mig att dela in min stad på olika sätt utgående ifrån fysiska, socioekonomiska och etniska/religiösa egenskaper, områden där folk känner sig trygga eller otrygga och indelningar efter användningen av områdena (fritid, arbete, kommersiellt, nattliv, kultur).
 • Jag kommer att lära mig att kombinera olika information kring olika typer av en stads indelningar.
 • Jag kommer att förbättra digitala färdigheter [genom att använda en online-karta, rita och skapa lager på en karta].
 • Jag kommer att använda mig av kritiskt tänkande angående uppdelningen av en stad i olika typer och olika områden.
 • Jag kommer att utveckla färdigheter för att diskutera svar och resultat med andra deltagare (online eller ansikte mot ansikte)

Kartlägga känslan av trygghet i en stad

I den här övningen kommer du att dela upp din stad i olika delar (säkerhetszoner eller farozoner) enligt dina känslor och uppfattningar gällande stadens områden, kombinera olika information mellan olika typer av en stads delar och förbättra din digitala kompetens [med hjälp av en online-karta , rita och skapa lager på en karta].

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Digital kommunikation
 • Teamwork & social förmåga

Vad behöver jag?

 1. Laptop/PC/surfplatta med internetuppkoppling;
 2. Valfritt: I en online-plattform kan du skicka in dina val och svar.
 3. Valfritt: I ett forum (om tillgängligt) kan du diskutera och jämföra kartor och svar med andra deltagare. I ett seminarierum i en aktivitet ansikte mot ansikte kan du använda en stor papperskarta på ett bord eller på väggen och rita på den eller använda en interaktiv skrivtavla.

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

 • Tyckte du övningen var intressant?
 • Anser du att din stad är en säker plats att bo på i allmänhet?
 • Ansåg du att ditt närområde är en säker zon? Finns det några riskzoner i ditt område och varför?
 • Är känslan av trygghet kopplad till din uppfattning/personliga upplevelse? Håller andra deltagare med om dina åsikter eller inte ?
 • Var dina kartor och svar liknande dina meddeltagares kartor och svar, fann du en gemensam grund i diskussionen? 

Den fysiska indelningen av vår stad

Genom att genomföra denna aktivitet lär du dig att dela upp din stad i olika delar enligt dess fysiska egenskaper; du kommer att lära dig att kombinera olika information mellan olika typer av stadens delar och slutligen kommer du att förbättra dina digitala färdigheter (med hjälp av en online-karta, rita och skapa lager på en karta).

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Digital kommunikation
 • Teamwork & social förmåga

Vad behöver jag?

 1. Laptop/PC/surfplatta med internetuppkoppling;
 2. Valfritt: online-plattform för att skicka in dina val och svar. I ett forum (om tillgängligt) kan du diskutera och jämföra dina kartor och svar med andra meddeltagare.

 3. Valfritt: i ett seminarierum i en aktivitet ansikte mot ansikte kan du använda en stor papperskarta på ett bord eller på väggen och rita på den eller använda en interaktiv skrivtavla.

 4. scribblemaps.com länkar:
  1. Athens
  2. Ajaccio
  3. Birmingham
  4. Finsterwalde
  5. Portalegre
  6. Stockholm

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?
 
 • Tyckte du övningen var intressant?
 • Hur många fysiska indelningar finns i din stad?
 • Finns det ett samband mellan fysiska uppdelningar och socioekonomiska egenskaper hos dessa stadsdelar?
 • Liknade dina kartor och svar dina meddeltagares, fann du en gemensam grund i er diskussion?
 

Kartläggning av olika användning av områden i staden

I den här övningen kommer du att dela upp din stad i olika delar baserat på olika användningsområden för stadens områden, lära dig att kombinera olika information mellan olika typer av en stads indelningar och förbättra dina digitala färdigheter [använda en online-karta, rita och skapa lager på en karta].

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Digital kommunikation
 • Teamwork & social förmåga

Vad behöver jag?

 1. Laptop/PC/surfplatta med internetuppkoppling;
 2. Valfritt: I en online-plattform kan du skicka in dina val och svar. Du och andra deltagare kan använda och skapa era kartor i ovan nämnda länkar. I ett forum (om tillgängligt) kan du diskutera och jämföra dina kartor och svar med andra deltagare.
 3. Valfritt: I ett seminarierum i en aktivitet som sker ansikte-mot-ansikte kan du och andra deltagare använda en stor papperskarta på ett bord eller på väggen och rita på den eller använda en interaktiv skrivtavla.
 4. scribblemaps.com länkar:
  1. Athens
  2. Ajaccio
  3. Birmingham
  4. Finsterwalde
  5. Portalegre
  6. Stockholm

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?
 • Tyckte du övningen var intressant?
 • Har din stad tillräckliga områden för fritid, sport, kultur och nattliv?
 • Har alla samhällen tillgång till fritids-, kultur- och arbetszoner?
 • Liknade dina kartor och svar de övriga deltagarnas? Fann du en gemensam grund i diskussionen?

Den socioekonomiska indelningen av vår stad

Genom att genomföra denna övning kommer du att dela upp staden i olika delar enligt varje områdes socioekonomiska egenskaper, du kommer att kombinera olika information mellan olika typer av en stads indelning och kommer även att förbättra dina digitala färdigheter (med hjälp av en online-karta, rita och skapa lager på en karta).

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Digital kommunikation
 • Teamwork & social förmåga

Vad behöver jag?

 1. Laptop/PC/surfplatta med internetuppkoppling;
 2. Valfritt: i ett seminarierum i en aktivitet ansikte-mot-ansikte kan du använda en stor papperskarta på ett bord eller på väggen och rita på den eller använda en interaktiv skrivtavla.
 3. scribblemaps.com länkar:
  1. Athens
  2. Ajaccio
  3. Birmingham
  4. Finsterwalde
  5. Portalegre
  6. Stockholm

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?
 • Tyckte du övningen var intressant?
 • Hur många fysiska indelningar finns i din stad?
 • Finns det ett samband mellan socioekonomiska klyftor och etniska/religiösa/kulturella särdrag i dessa delar av staden?
 • Är ditt område i bättre skick idag än det var tidigare?
 • Liknade dina kartor och svar dina meddeltagares kartor och svar, fann du en gemensam grund i diskussionen?