Städerna utvecklas

År 2050 beräknas mer än 80 % av Europas befolkning bo i eller nära en stad och leva en urban livsstil. Europas samhällen och byar krymper medan dess större städer växer i en fenomenal takt. Följaktligen blir det allt viktigare för oss att kunna ”ombilda” våra städer och urbana samhällen.

Varje stad eller stadsdel bygger på en relation mellan staden och dess människor, och hur människor genom tiderna har använt staden. Staden kan ha grundats som en marknadsplats under medeltiden, ett industriellt tillverkningscentrum från 1800-talet, en plats där transportleder möts, en plats där människor bor och pendlar från och så vidare. Olika sätt att organisera staden har varit nödvändiga genom tiderna för att staden ska fungera.

Vad tjänar jag på det?

Du kommer att bli medveten om stadens urbana form, identifiera dess historiska perioder, splittringar och tillväxt, utforska outforskade betydelser av byggnaderna och relatera dem till dina personliga erfarenheter och känslor. Du kommer att upptäcka att ett underground tankesätt kan göra underverk för ditt samhälle.

Är du från medeltiden?

Varje stad eller stadsdel bygger på en relation mellan staden och dess människor, och de användningar som människor genom tiderna har gjort av staden. Staden kan ha grundats som en marknadsplats under medeltiden, ett industriellt tillverkningscentrum från 1800-talet, en plats där transportsystem möts, en plats där människor bor och pendlar från och många fler. Olika sätt att organisera staden har varit nödvändiga genom tiderna för att staden ska fungera.

Vad lär jag mig?

 • Samhällsengagemang
 • Att läsa staden
 • Analytisk förmåga

Vad behöver jag?

Vad är dina tankar?

Städer är i ett konstant tillstånd av förändring och flöde, för alltid växande och skiftande. I vissa städer är det lättare att se denna tillväxt och du kan faktiskt spåra stadens historiska utveckling helt enkelt genom att följa en linje från centrum och utåt, som att räkna årsringarna på ett träd. 

I de flesta städer är det dock svårare eftersom en historisk epok ligger i lager över den tidigare, vilket innebär planer och byggnader från olika åldrar. Vi kan använda olika historiska byggnadsstilar som referens till det historiska området i en stad, men var försiktig, verkligheten är inte alltid som den verkar! En byggnad kan ha ändrats många gånger sedan den skapades.

Vi bör också vara medvetna om att stilarna kan skilja sig från region till region och land till land beroende på många faktorer, vilket i vissa fall gör det svårt att använda dem för ett exakt sätt att datera för observatören.

Det är kanske bäst att överlåta tolkandet till experten?

Jobba underground!

Genom att genomföra denna utmaning, som ber dig och dina vänner att gå underground - eller bli lite galen, kommer du att känna dig mer inspirerad och motiverad att förändra ditt samhälle.

Underground eller alternativ kultur är en typ av kultur som finns utanför eller i utkanterna av mainstream eller populärkultur, vanligtvis inom en eller flera subkulturer. Ofta klassificeras de som alternativa kulturer, eller som helhet sett, den alternativa kulturen. Jämför med den mer politiskt laddade termen motkultur.

I London är Camden Town känd för sin underground-kultur.https://en.wikipedia.org/wiki/Camden_Town

Vad lär jag mig? 

 • Samhällsengagemang
 • Teamwork & social förmåga
 • Kommunikation
 • Förhandlingsförmåga

Instruktioner

Be två av dina vänner att komma med i den här aktiviteten 

Gå individuellt igenom listan med 85 Things to do for your neighbourhood 

Välj ut dina egna 10 bästa 

Diskutera med dina vänner; Skillnader/likheter?

Kom överens om era gemensamma topp 5 och gör dem!

Topptips!

Denna övning kan med fördel göras i kombination med modul 4 : Hardware and Software Divisions of the Cities – alla övningar

Vad behöver jag?

 • Internetuppkoppling
 • Smarttelefon eller annan enhet
 • Mod
 • Två vänner

Vad är dina tankar?

I vilken utsträckning håller du med om följande påstående??
Jag tror att det bästa lilla vi kan göra för vår värld är att skaffa kunskap om den typ av enorma förändringar som amerikanska städer behöver sträva efter för att bygga sig ut ur de fruktansvärda bostadskriserna som de flesta välmående städer står inför, avvänja sig från bilberoende infrastruktur, förbättra tillgången till utbildning och omvandling av arbetstillfällen, stå emot klimatförändringen och få ner sina utsläpp av växthusgaser till noll under de kommande två decennierna. Nästan allt annat är bokföringsteknik. " - Alex Steffen, författare, talare, planetfuturist, The Heroic Future.

Läsa staden

Vi kan se de fysiska uppdelningarna av staden. Men kan vi "läsa" dem?

Fysiska uppdelningar orsakas av den geografiska sammansättningen av staden, en flod, ett fabriksområde eller en järnvägslinje. Staden är fysiskt indelad i och av offentliga utrymmen, parker, vägar, marknadstorg och privata utrymmen, privata trädgårdar.

Det kan vara svårt att få en överblick över en stad då många städer har vuxit lager för lager med olika och ibland motstridiga idéer om stadsplanering. Rikligheten av rörelse och liv kan vara förvirrande för sinnena.

Det finns dock en uppsättning tydliga mönster och element som varje stad har, som hjälper oss att förstå hur den är sammansatt.

Hur ser din stad ut?

Vad lär jag mig?

 • Samhällsengagemang
 • Förutse framtiden
 • Kartkännedom
 • Digitala färdigheter

Instruktioner

- Läs texten The elements and divisions of the city
- För inspiration, läs City plans 
- Titta nu på din kommun eller stad från fågelperspektiv med hjälp av Google Maps
- Hitta en karta som visar din stad för 100 år sedan
- Reflektera över och svara på följande frågor:  

 1. Hur ser det ut i termer av regelbundet – oregelbundet?
 2. Hur ser det ut i termer av välplanerat – spontant?
 3. Någon annan specifik form?
 4. Varför?
 5. Titta på den historiska kartan/stadsplanen och dagens karta? Vad hände med formen på lokalsamhället/staden mellan de båda tidpunkterna?
 6. Varför? 

   

   Försök att föreställa dig hur din stad kommer att se ut år 2050!

Topp tips!

Denna övning kan användas i kombination med Modul 4: Hardware and Software Divisions of the Cities – alla övningar

Vad behöver jag?

 • Internetuppkoppling
 • Smarttelefon eller annan enhet 
 • Google maps
 • En karta som visar staden för 100 år sedan

Vad är dina tankar?

Hur ser din stad ut idag, var bor, arbetar och leker människor? Hur dikteras detta av de fysiska delarna av staden?

De fysiska indelningarna av staden finns i kombination med de undermedvetna indelningarna; finns det fortfarande en plats för tillbedjan, ett bibliotek, ett postkontor, en bank, en pub eller bar i varje kvarter? Fungerar de små lokala butikerna fortfarande?

Tar alla bilen till köpcentret och har internet förändrat våra städer för alltid?

Läsa en byggnad

Mötet med formerna och inslagen av material i en byggnad bidrar ofta till att skapa ett intryck av en hel stad.

Vi läser formerna, fasonerna, färgerna och materialen runt omkring oss; de finns liksom inom oss; vi kan helt enkelt inte undvika att läsa dem. På nära håll ger formerna i staden en känsla av struktur, närvaro och variation. Byggnader kan vara tilltalande för ögat.

Kan du beskriva en byggnad i ord för någon som aldrig har sett den?

Vad lär jag mig?

 • Samhällsengagemang
 • Analytisk förmåga
 • Fantasi
 • Inspiration
 • Kommunikation
 • Teamwork

Instruktioner

 • Be en vän att komma med i denna aktivitet.
 • Ta en promenad längs din hemgata, var och en av er väljer en byggnad.
 • Gör övningarna:
 1. Alla byggnader kan uppskattas till form och innehåll oberoende av deras ålder eller historiska värde. Därför är en bra idé att börja med att observera och beskriva byggnadens fysiska egenskaper och karaktär och sedan fundera kring dess innebörd, arkitektens avsikter och, viktigast av allt, hur byggnaden får dig att må.
 2. Kolla in en del grundläggande saker. Bestäm till exempel dess material, identifiera byggaren/arkitekten, när den byggdes och stilen. Observera skalan och formen. 
 3. Gör en liten "hemläxa". Om en byggnad fångar ditt öga, ägna några minuter åt att söka på internet eller läsa en bok om lokalområdet, eller till och med prata med experter, t.ex. stadens/bymuseets personal eller kompisar som är intresserade av arkitektur. Forskning och diskussion kan fördjupa din uppskattning. 
 4. Känn igen dina känslor för den specifika byggnaden. Hur väcker den dina känslor? Känner du dig ledsen, glad, nyfiken, religiös eller arg eller...?
 5. Tänk på vad du gillar och inte gillar med byggnaden för att bättre förstå den. Om du inte gillar en viss stil, oroa dig inte, det finns säkert något där ute som gläder dig!
 6. Relatera det du ser till ditt eget liv, eller till andra byggnader du har upplevt. Sök efter minnen och tidigare erfarenheter och gör associationer. Hur kan denna specifika byggnad relateras till dig och ditt liv?
 7. Tänk på "meningen" med byggnaden. Öppna ditt sinne och tänk bortom våra fördomar; gammal = bra, modern = dålig. Är det en allegori? Finns det ett dolt meddelande? Berättar det en historia? Är det abstrakt? Läs byggnadens texter.
 8. Du kan också leta efter andra byggnader av samma arkitekt eller byggnader i samma genre av andra arkitekter, eller till och med forska kring arkitektens era och personliga liv. 
 9. Låt byggnaderna frigöra din fantasi!
 • Beskriv byggnaden i ord utifrån övningarna för din vän som aldrig har sett den.
 • Vad tyckte du, hur kände du? 

   

Vad behöver jag?

 • Internetuppkoppling
 • Smarttelefon eller annan enhet
 • En vän
 • Fantasi

Vad är dina tankar?

Tänk på likheterna som fanns i ditt och din väns svar. Vilka var likheterna? Varför fanns det likheter?

I vilken utsträckning var det fördelaktigt för dig att lyssna på andras perspektiv/intryck?

Vad lärde du dig om dig själv?

Skulle du göra övningen igen? Varför? Varför inte?