Engagerad medborgare

Samhällsengagemang är hållbart och effektfullt, när det är meningsfullt. Det kan dock kräva behärskning av vissa kunskaper, färdigheter, inre och yttre motivation och vissa konsekventa vanor. Dessa övningar hjälper till att mobilisera medborgare att engagera sig i samhällsaktiviteter eller initiativ genom att stödja dem i utvecklingen av livslånga medborgerliga vanor.

Ta till dig följande utmaningar, dokumentera dem genom att använda följande hashtags på sociala medier: #communitychallenge #acric

Vad tjänar jag på det?
 • Jag kommer att utmanas att (åter)upptäcka mig själv och mitt eget samhälle;
 • Jag kommer att känna igen och tillämpa mina egna styrkor i interpersonellt arbete och team-work;
 • Jag kommer att göra en självutvärdering när det gäller mitt samhällsengagemang;
 • Jag kommer att engagera mig i medborgerliga och kommunala aktiviteter.

Du är en inspiration

Genom att slutföra den här utmaningen kommer du att känna dig mer inspirerad och motiverad att lära dig om samhället

Vad lär jag mig?

 • Samhällsengagemang

Instruktioner

Se en film eller dokumentär som visar hur en persons eller en grupps handlingar kan ha en positiv inverkan på samhället.

Förslag

 1. Pay it Forward (2000);
 2. Erin Brockovich (2000);
 3. Freedom Writers (2007);
 4. Gran Torino (2008);
 5. Faubourg Tremé: The Untold Story of Black New Orleans (2008);
 6. Won’t Back Down (2012);
 7. Dark Waters (2019).

Vad behöver jag?

 1. Internetuppkoppling, streamingplattform;
 2. Television, PC, laptop, surfplatta eller smarttelefon;
  eller
 3. Television
 4. DVD-spelare

Vad är mina tankar?

Vad kände och lärde du dig efter att ha sett filmen?

Vilken del av filmen berörde dig mest? Varför?

Förklara i en mening hur du uppfattar den personliga kraften kopplad till social förändring.

Hade du några insikter om ditt liv, beteende och din relation till samhället? Skriv gärna ner några av dessa tankar.

Superkrafter

Efter att ha slutfört denna intressanta utmaning kommer du att kunna identifiera dina personliga styrkor och känna dig mer bemyndigad. Du kommer att känna till ett verktyg som kan hjälpa dig och andra att få positiv insikt om er själva och nå ett önskat mål, främst i riktning mot lagarbete, samhällstjänst, gemensamma aktiviteter eller andra planer som ni kan ha i åtanke.

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap (bred bemärkelse)

Vad behöver jag?

 1. Internetuppkoppling;
 2. En av följande enheter: PC, laptop, surfplatta eller smarttelefon;

Instruktioner

 1. Gör enkäten om karaktärsstyrkor genom  VIA Institute
 2. Överst till höger, välj ditt språk;
 3. Välj de fem bästa egenskaperna och svara på följande frågor:
 • Hur använder jag denna styrka redan?
 • På vilka områden i mitt liv använder jag denna styrka?
 • Vilka andra områden i mitt liv skulle jag kunna använda det mer?
 • Vilka andra sätt kan jag använda denna styrka på?
 • Vad är min plan? Vad exakt skulle jag vilja göra? Hur ofta?
 • När kommer detta att hända?
 • Vad händer om jag når mina mål?

Aktiviteten tagen från positivepsychology.com

Vad är dina tankar?

Var du medveten om att du hade så många positiva styrkor? Känner du dig mer självsäker?

Överväger du att starta något initiativ, vidta någon åtgärd eller utmaning efter att ha sett undersökningens resultat?

Karta över mitt grannskap

Du kommer att identifiera de offentliga organen (stadshuset, tingshuset, offentliga myndigheter) i samhället och förstå deras verksamhetsområde.

Vad lär jag mig?

 • Samhällsengagemang
 • Digital kommunikation

Vad behöver jag?

 1. Internetuppkoppling;
 2. En av följande enheter: PC, laptop, surfplatta eller smarttelefon
 3. Google Maps
 4. Instruktionerna How to Add a Pin on Google Maps on PC or Mac: 9 Steps (wikihow.com)

Eller

 1. Lokal papperskarta över området (valfritt);
 2. Pins med olika färger (valfritt);

Instruktioner

 1. Använd en karta och märk ut platser i ditt samhälle.
 2. Undersök och tagga platsernas lägen i olika färger efter aktivitetens omfattning. Till exempel: urbanism, kultur, miljö, transport, socialt stöd etc., med hjälp av appen Google Maps eller en lokal papperskarta.
 3. Diskutera i grupp om vad du har fått reda på (valfritt). 

   

Vad är dina tankar?

 1. Kände du till utbudet av tillgängliga tjänster du har i ditt samhälle?
 2. Har du någonsin kommit i kontakt med någon av dem?
 3. Fick du reda på var ett specifikt problem i ditt samhälle potentiellt skulle kunna hanteras?

   

   

Forma tillsammans

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Teamwork & social förmåga
 • Kommunikation
 • Samhällsengagemang
 • Flexibilitet/ Anpassningsförmåga
 • Förhandling
 • Medling

Instruktioner

 1. Delta i en sammankomst eller möte med en lokal instans i ditt samhälle, lyssna och gör anteckningar om de ämnen som diskuteras.

Vad är dina tankar?

Del 1

 1. Vilket ämne diskuterades mest?
 2. Vad var det ämne som fångade din uppmärksamhet mest?
 3. Har människor uttryckt olika perspektiv på ämnena?
 4. Har du uttryckt din åsikt?
 5. Vad blev resultatet eller vilka åtgärder vidtogs?

Del 2

 1. Deltog folk mycket i mötet? Om inte, vad och hur skulle situationen kunna förbättras?
 2. Hur skulle du kunna bidra till att öka medborgarnas delaktighet? 

   

Bli inspirerad

Genom att genomföra den här utmaningen kommer du att känna dig mer inspirerad och motiverad att lära dig om samhället.

Vad lär jag mig?

 • Samhällsengagemang

Instruktioner

Lyssna på någon av följande poddar:

Top 40 Community Development Podcasts You Must Follow in 2021 (feedspot.com)

Vad behöver jag?

 • Internetuppkoppling;
 • Smarttelefon eller annan enhet;
 • Spotify eller iTunes (Valfritt);

Vad är dina tankar?

Tyckte du att podden var intressant?

Kom du på någon idé, tillvägagångssätt, strategi eller metod att tillämpa i ett initiativ eller projekt i ditt samhälle?

I vilken utsträckning var det bra för dig att lyssna på andra perspektiv/insatser?

Vill du klättra på stegen?

När du tar till dig denna utmaning kommer du att förstå kopplingen mellan mänskliga rättigheter och tillgångsbaserad samhällsutveckling, du kommer att förstå hur andemeningen av mänskliga rättigheter tillämpas på ens liv i samhället, du kommer att utvärdera dig själv och du kommer att bli medveten om dina egna nivåer av deltagande i flera aspekter av ditt liv.

Vad lär jag mig?

 • Samhällsengagemang

Vad behöver jag?

 1. Internetuppkoppling;
 2. Miro app;
 3. Instruktioner;
 4. “The Ladder of Participation”;

Eller

 1. Instruktioner;
 2. “The Ladder of Participation”;
 3. Stort pappersark, tuschpenna och sax;
 4. "Post-its" eller små papperslappar som kan tejpas på en vägg 

   

Instruktioner

Före aktiviteten:

 1. Gör det digitalt i onlineapplikationen Miro eller gör aktiviteten manuellt, med ett stort pappersark, en tuschpenna och sax;
 2. Rita på papper de 6 tecknen eller välj dem på Miro: 1. Hinder, 2. Kontroll, 3. Ingen kontroll, 4. Aktiveringsfaktorer, 5. Kontroll, 6. Ingen kontroll;
 3. Skriv ut/öppna instruktionerna och “participation ladder” (”deltagandestegen”);

Under aktiviteten (kan göras individuellt eller i grupp):

 1. Skriv vad du förstår med termen "deltagande";
 2. Försök att hitta exempel i ditt eget liv för så många av de 8 nivåerna du kan från alla miljöer i ditt liv: hemma, i skolan eller andra utbildningssammanhang, klubbar, föreningar, arbete och med familj och vänner;
 3. Identifiera hinder (saker som hindrar dig från att ta dig uppför stegen) och möjliggörande faktorer (saker som hjälper dem att ta sig uppför stegen). Skriv varje idé i en separat "post-it" under de skyltar som valts tidigare på Miro eller ritade för hand;
 4. Sätt upp rubrikerna "kontroll" och "ingen kontroll" på väggen eller på Miros tavla, under de första rubrikerna och sortera varje lista i två underlistor efter om påståendena handlar om saker som du har (eller skulle kunna ha) kontroll över, eller om uttalandena hänvisar till externa faktorer som ligger utanför deras kontroll;
 5. Gå igenom positionerna för tidningarna i de fyra listorna. Gå sedan vidare till utvärderingen och debriefingen. 

Aktivitet anpassad från "Compass"-manualen för utbildning i mänskliga rättigheter. Om du vill se fler aktiviteter inom detta område, vänligen se "Compass"-manual eller utbildning i mänskliga rättigheter med unga människor.

Vad är dina tankar?

 1. Hjälpte aktiviteten dig att tänka tydligare på hur du deltar på olika områden i ditt liv? Vad förvånade dig mest?
 2. Anser du att medborgarnas deltagande i allmänhet är högt eller lågt – i ditt arbete, din förening och ditt samhälle? Vilka är orsakerna?
 3. Anser du att lågt deltagande främst är ett resultat av interna (psykologiska) faktorer, eller mest som ett resultat av yttre faktorer?
 4. Hur känner människor när de kan delta i genuin mening, "på riktigt" – med andra ord när deras deltagande inte bara är symboliskt?
 5. Skulle du vilja kunna delta på ett högre "steg" än vad du gör för tillfället? Om så är fallet, inom vilka områden? Vilka är skälen för att göra det, och vilka är skälen emot?
 6. Skulle du vilja kunna delta på ett lägre "steg" än vad du gör för tillfället? Om så är fallet, inom vilka områden? Vilka är skälen för att göra det, och vilka är skälen emot? Grupp:
 7. Hur många känner att de skulle kunna delta mer än vad de gör för närvarande, och hur många känner att de kommer att göra det? I så fall, hur och när?  

Uppmuntrande ledare 

Ibland blir vi obeslutsamma när det gäller att ta det första steget för att lära känna någon, särskilt i en ledande position. Vi ger dig några tips för att lära känna en ledare för en lokal myndighet, initiativ eller organisation.

Vad lär jag mig?

 • Teamwork & social förmåga
 • Kommunikation

Instruktioner

 1. Välj ett offentligt organ, tjänst eller organisation från din karta;
 2. Ordna ett möte, skicka ett e-postmeddelande eller skicka ett meddelande via ett socialt nätverk om ett ämne som du bryr dig om och som delas av en grupp lokala medlemmar från ditt samhälle. Alternativt kan du nå den personen vid ett lokalt evenemang;
 3. Introducera dig själv;
 4. Säg varför du är intresserad av att lära känna honom/henne bättre, uttryck beundran eller godkännande av några projekt som du anser vara effektfulla och framgångsrika antingen i ditt samhälle eller på personlig nivå;
 5. Fråga ledaren vad som har inspirerat honom/henne att vara hängiven den sak han förespråkar;
 6. Fråga ledaren vilka ögonblick i hennes/hans liv, medan han växte upp som var avgörande för att ta över rollen han/hon har för tillfället;
 7. Fråga ledaren vad som har gjorts angående en fråga som berör dig och medlemmarna i ditt samhälle (valfritt);
 8. Andra frågor du känner att du vill ställa.

   

Vad är dina tankar?

 1. Vad lärde du dig av den här erfarenheten?
 2. Vilka utmaningar mötte du?
 3. Delade den här ledaren några personliga berättelser som inspirerade dig?
 4. Blev du motiverad att vidta åtgärder i framtiden?
 5. Vad behöver du för att veta var du står?