Medborgerlig stolthet

Att tillhöra en gemenskap/stad handlar om att dela gemensamma minnen, känslor, övertygelser med andra människor. Det handlar om att vara medlem i en större grupp, vare sig det är en gemenskap, ett kvarter eller en stad, som delar liknande eller gemensamma erfarenheter, värnar om gemensamma saker, delar gemensam bakgrund. Medborgerlig stolthet (Civic Pride) handlar om aktivt engagemang i olika typer av sociala och medborgerliga aktiviteter, att främja utvecklingen och välmåendet för ett samhälle och dess medlemmar.

Vad tjänar jag på det?
 • Jag kommer att fokusera på de positiva medborgarevenemang som gör min stad unik.
 • Jag kommer att vårda de delar av min stad/gemenskap som får mig att uppskatta känslan av tillhörighet.
 • Jag kommer att känna vikten av medborgaridentitet och medborgerlig stolthet.

Vad är medborgerlig stolthet?

I den här övningen kommer du att förstå grunderna för medborgerlig identitet och medborgerlig stolthet och förstå vikten av medborgerlig stolthet.

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Digital kommunikation

Vad behöver jag?

 1. Internetuppkoppling [i ett seminarierum: laptop, projektor]

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

 • Tyckte du videon var intressant?
 • Hittade du en gemensam grund runt dina städer och den erfarenhet du har som medborgare?
 • Förstod du vikten av medborgerlig stolthet i ditt personliga liv och ditt samhällsliv?

[Om deltagarna tittar på den här videon i ett seminarierum kan de ha en gruppdiskussion om dessa frågor som sköts av ordföranden]

Stadsrundtur

Genom att ta den här utmaningen kommer du att kunna identifiera, upptäcka och känna till de viktigaste kulturella platserna och mest intressanta platserna i din stad, för att stärka din medborgerliga stolthet genom en större kulturell medvetenhet och dolda arv från din stad. Du lär dig hur du designar en stadsrundtur som inkluderar viktiga platser som visar din stads historia.

Vad lär jag mig?

 • Kommunikation
 • Samhällsengagemang
 • Flexibilitet/anpassningsförmåga
 • Digital kommunikation

Vad behöver jag?

 1. Dator eller laptop med internetuppkoppling
 2. Smarttelefon med internetuppkoppling
 3. Skrivare (valbar)
 4. Kahoot! App och Kahoot! Tutorial
 5. GoogleMaps
 6. Tripadvisor

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?

Fråga deltagarna:

 • Hade de det bra?
 • Vad lärde de sig?
 • Vad kan förbättras?

Vad gör vår stad unik?

Genom att göra denna aktivitet kommer du att kunna fokusera på de positiva medborgerliga händelser som gör vår stad unik, att vårda elementen i din stad/samhälle, som får dig att känna en stark känsla av tillhörighet. Du kommer att uppleva innebörden av medborgerlig identitet och medborgerlig stolthet.

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Digital kommunikation
 • Teamwork & social förmåga

Vad behöver jag?

 1. Internetuppkoppling; online-plattform för att skicka in val och svar.
 2. Om aktiviteten utförs ansikte mot ansikte i ett seminarierum kan deltagarna presentera sina svar och diskutera dem i grupper eller i plenum med hjälp av en handledare.
 3. Använd länkarna som bifogats; arbetsblad, frågeformulär för google-formulär, online-plattform/forum.

Ladda ner arbetsblad A
Ladda ner arbetsblad B

Vad är dina tankar?
 • Tänk på vilka likheter du hade i dina svar med de övriga. Varför tror du att du kan ha liknande val och dela gemensamma känslor eller övertygelser?

”Att tillhöra ett samhälle/stad handlar om att dela gemensamma minnen, känslor, övertygelser med andra människor. Det handlar om att vara medlemmar i en större grupp, vare sig det är ett bostadshus, ett kvarter eller en stad, som delar liknande eller gemensamma erfarenheter, värnar om gemensamma saker, delar gemensam bakgrund. Medborgerlig stolthet handlar om aktivt engagemang i olika typer av sociala och medborgerliga aktiviteter, att främja utvecklingen och välmåendet för ett samhälle och dess medlemmar”.  

Det är bara fråga om detaljer

Genom att göra den här övningen blir du inspirerad och motiverad att lära dig om samhället.

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Digital kommunikation
 • Teamwork & social förmåga

Vad behöver jag?

 1. Internetuppkoppling; [om i ett seminarierum, laptop/pc, projektor och/eller printer]. Om aktiviteten genomförs i ett seminarierum kan deltagarna presentera sina svar och diskutera dem i grupper eller i plenum med hjälp av utbildaren/handledaren;
 2. Länkarna som är bifogade, arbetsblad, online plattform/forum.
Ladda ner arbetsbladet

Salutorget

Syftet med denna aktivitet är att observera de människor som besöker din stads salutorg och analysera de olika typerna av människor som finns där.

⚠ Om din stad inte har en marknadsplats eller ett salutorg kan du anpassa denna övning genom att åka till en plats som besöks av allmänheten.

Vad lär jag mig?

 • Kommunikation
 • Flexibilitet/anpassningsförmåga
 • Digital kommunikation

Vad behöver jag?

 1. Material för att göra anteckningar om dina observationer.
 2. Vid behov; digitala enheter, ljudinspelare, skissblock, anteckningsbok och penna.
 3. En tabellmall för observationerna.
 4. Beroende på materialet för valda observationer och slutprodukten, här är applikationer för att sammanställa aktiviteten:
  1. Eportfölj: Padlet, Smore, Artsepts
  2. Presentation: Canva,
  3. Kreativt skrivande: Wordart
  4. Serier: Pixton
Ladda ner arbetsbladet

Kommunal trädgård

Genom att ta dig an denna utmaning kommer du att främja generationsövergripande och interkulturella utbyten mellan invånare och nyinflyttade; att bygga en känsla av gemenskap genom att stärka medborgarna och stödja social sammanhållning och att bidra till en sund gemenskap.

Vad lär jag mig?

 • Ledarskap
 • Teamwork & social förmåga
 • Samhällsengagemang
 • Flexibilitet / anpassningsförmåga
 • Digital kommunikation

Vad behöver jag?

 1. Några uppmaningar:
  https://www.assistedhousinginsider.com/article/take-10-steps-create-successful-community-garden-residents

Ladda ner arbetsbladet

Vad är dina tankar?
 • Tyckte du att den här typen av initiativ var intressant?
 • Förstår du vikten av att bygga en känsla av gemenskap och social sammanhållning genom den här typen av initiativ?
 • Var det möjligt i ditt område?