Inledningwww.pexels.com Joe Ambrogio

Varje dag fattar människor beslut om var de ska bo, var de ska investera, var de ska semestra och var de ska gå i pension baserat på hur samhällen ser ut. Tänk på turism, till exempel. Ju mer ett samhälle i Sverige, Storbritannien, Grekland, Tyskland, Portugal eller Frankrike ser ut precis som alla andra samhällen desto mindre anledning finns det att besöka det. Å andra sidan, ju mer ett samhälle gör för att skydda och förstärka sin unika karaktär, oavsett om det är natur eller arkitektoniskt, desto fler människor kommer att vilja bo där och besöka det. Samhällsestetik handlar om platser som är annorlunda, ovanliga och unika. Om alla ställen var precis som alla andra, skulle det inte finnas någon anledning att vara stolt över våra stadsdelar och vi har inget unikt.

Framgångsrika samhällen uppmärksammar estetik. Vanligtvis kontrollerar de skyltar, de planterar gatuträd, de skyddar natursköna vyer och historiska byggnader och de uppmuntrar nybyggnation som passar in i det befintliga samhället.

Uppgift

https://unsplash.com/@fkaregan
https://unsplash.com/@fkaregan
https://unsplash.com/@fkaregan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

I ditt grannskap finns planer på att utveckla vissa byggnader för blandad användning inklusive bostäder och detaljhandel och förbättra infrastrukturen för transporter. Din uppgift som samhällsarbetare i frontlinjen är att arbeta med en grupp lokala intressenter, detta kan inkludera lokala invånare, valda medlemmar, planerare, miljöpartister, samhällsgrupper och andra intresserade grupper för att genomföra en konsultation för att förstå hur alla känner om den nya utvecklingen och i synnerhet transportinfrastrukturen och hur detta skulle påverka lokalsamhällets estetik.

 

Process

I resursavsnittet under dokument finns detaljerade instruktioner om vilka du behöver ta med i din konsultation, hur du engagerar dem, vilka frågor du bör ställa under diskussioner och hur du återkopplar till dina resultat.

Kom ihåg att som någon som arbetar i frontlinjen som samhällsarbetare måste du använda din kommunikationsförmåga för att formulera budskapet till en mängd olika intressenter. Du kommer att behöva använda dina medlingsförmåga för att säkerställa att allas röster och bidrag värderas och du kommer att använda din förhandlingsförmåga för att arbeta med beslutsfattare för att säkerställa att samhällets problem beaktas i de slutliga planerna.

 

Resultat

När du har genomfört den här modulen Vad är samhällsestetik kommer du att inse att det kan vara en fysisk struktur, plats, konstinstallationer och skulpturer – en skola, sjukhus, kyrka, bibliotek, fritidsgård, social klubb. Det kan vara ett landmärke eller en symbol. Det kan också vara en oanvänd byggnad som kan inrymma ett gemenskapshospice, eller ett rum på andra våningen som är idealiskt för möten. Eller det kan vara en offentlig plats som redan tillhör samhället - en park, en våtmark eller annan öppen plats.

Samhällsuppfattning är avgörande, eftersom att se något som en tillgång kan göra det möjligt att använda det som en.

Utvärdering

Lärandemål

  • Användare kommer att förstå vad medborgarstolthet är och detta är ofta förknippat med de estetiska och visuella egenskaperna hos ett samhälle - egenskaper som gör ett samhälle unikt bland sina grannar och speciellt för dess invånare

Kunskap

  • Visar hur aspekter av design kan kommunicera, styra handlingar och inspirera till nyfikenhet, fantasi och känslor för en plats;
  • Väcker en känsla av tillhörighet, ömsesidighet, mening, kompetens och en omsorg om viktiga saker av dem som leker och arbetar i rummet;

Färdigheter

  • Hjälper till med beslutsfattande och engagemang
  • Samhällets estetik hjälper oss att engagera oss och lära oss om vår stad. Detta kan göras genom praktisk forskning och frågande

Attityd

  • Att leverera samhällsestetisk kvalitet är inte en engångsövning utan en process