Transport & anslutning

Fritid & bekvämligheter

Barn & lek

Maximera samhällets tillgångar

Historia,Arv och urban förändring

Skapa anslutningsutrymmen

De kommersiella upplevelserna

Grannskapets estetik

Miljöfaktorer

Kultur