Resultat • Metodhandbok:

  En metodhandbok riktad till beslutsfattare, som innehåller teorier och idéer bakom inlärningsprogrammet med fallstudier av framgångsrika förändringar.
 • CPD Läroplan:

  En läroplan för en kontinuerlig professionell utveckling (CPD) för vuxenpedagoger med en matris för inlärningsresultat. Kursen kommer att koncentrera sig på effektiva pedagogiska metoder och leverera de informella och formella vuxenutbildningsprogrammen.
 • Verktygslåda för arbetare i frontlinjen:

  Online verktygslåda för arbetare i frontlinjen. Verktygssatsen kommer att innehålla material som stöder och underlättar kompetens för Community Champions (gemenskapsmästare) för att engagera sig i samhället.
 • Verktygslådaför Community Champions:

  En online verktygslåda med idéer för träning riktade till Community Champions. Verktygssatsen kommer att innehålla metoder för att hjälpa dessa att underlätta en dialog mellan proffsen och övriga samhället.