Εταίροι του Έργου

Τοέργο‘ActiveCitizensReimaginingtheCommunity (ACRIC)’ αποτελείμιαΣτρατηγικήΣυνεργασίαςτουπρογράμματοςErasmus+. ΑριθμόςΈργου: 2020-1-UK01-KA204-079002

Κάντε κλικ στα παρακάτω logo για να μάθετε περισσότερα για τους εταίρους.